Szybka ścieżka – pieniądze do zgarnięcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Autor Damian • Szybka ścieżka • 21 Lip 2016

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nosi nazwę Szybka ścieżka. Jest to działanie służące wspieraniu projektów, które obejmują zarówno prace związane z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, jak i samych tylko prac rozwojowych.

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nosi nazwę Szybka ścieżka. Jest to działanie służące wspieraniu projektów, które obejmują zarówno prace związane z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, jak i samych tylko prac rozwojowych

Autor zdjęcia: Images_of_Money

Aby móc skorzystać z tego działania, konieczne jest spełnienie warunku by konsekwencje tychże działań prowadziły do:

  • zaistnienia innowacji produktowej,
  • lub wystąpienia innowacji procesowej.

W jednym i drugim przypadku w nie mniejszej niż skala ogólnokrajowa.

Szybka ścieżka adresowana jest do segmentu firm z MŚP, czyli:

  • mikro firm,
  • małych firm
  • i średnich firm.

Wsparcie projektów badawczych i rozwojowych

Powołanie Szybkiej ścieżki służy wspieraniu prowadzenia badań i ogólnego rozwoju. Należy mieć jednak świadomość, że istnieją realne i istotne różnice zachodzące pomiędzy wspomnianą tu Szybką ścieżką a konkursami organizowanymi w latach ubiegłych o dość podobnym zakresie. Różnice te dotyczą zwłaszcza kwestii powiązanych z realizacjami tychże projektów.

Obecnie, w Szybkiej ścieżce, w odróżnieniu od konkursów z lat wcześniejszych, o objęcie wsparcia nie mogą ubiegać się konsorcja przemysłowe, w skład, których wchodzą tylko przedsiębiorstwa i konsorcja przemysłowo – naukowe.

Warunki dodatkowe

Z warunków dodatkowych, wymagane jest to, aby koszty podwykonawstwa nie były wyższe niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo, podwykonawcami mogą być jedynie organizacje o charakterze naukowo-badawczym. O tym, z jaką organizacją nawiązana zostanie współpraca przesądzić powinien wybór dokonywany na zasadach komercyjnych, wolnorynkowych. Istnieje wprawdzie możliwość zlecenia przeprowadzenia prac badawczych prywatnym podmiotom, jednak zdarzyć może się to tylko w sytuacji, gdy zaakceptowane zostaną one przez instytucję pośredniczącą, która zajmuje się rozdzielaniem i przydzielaniem środków.

Tagi: , , , ,

Comments are closed.