Pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Autor Damian • Unijne dotacje dla firm • 22 Kwi 2016

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem powołanym do tego, aby pobudzić polską gospodarkę i jej innowacyjność. Aby cel ten został zrealizowany dostrzeżono konieczność zwiększenia nakładów prywatnych przeznaczonych na cele B+R, czemu służy właśnie POIR.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem powołanym do tego, aby pobudzić polską gospodarkę i jej innowacyjność

Autor zdjęcia: Vorete

Aby jednak cel ten mógł być zrealizowany, nastąpić musi koncentracja działań, które powiązane są z:

 • budową nowych powiązań, i wzmacnianiu tych, które już istnieją pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami;
 • rozwojem innowacyjności w obszarze biznesu;
 • wzmocnieniem jakości przeprowadzanych badań i pozycji jaką zajmują krajowe jednostki naukowe w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Beneficjenci Programu

Wsparcie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza firm działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • i instytucji działających w otoczeniu biznesu, w tym w szczególności dla:
 • parków naukowo-technologicznych,
 • centrów transferu technologii,
 • funduszy kapitałowych,
 • sieci aniołów biznesu,
 • itd.

Założenia

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dostępny w poprzedniej perspektywie budżetowej, w porównaniu z obecnie dostępnym Programem Operacyjnym Innowacyjny Rozwój miał kilka znaczących różnic. Obecnie kładzie się, bowiem większy nacisk na nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym. Zakłada się, bowiem, że rezultat podjęcia tej współpracy dostrzegalny będzie w zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników, które uzyskuje się w rezultacie prac B+R. To z kolei ocenia się, że będzie miało bardzo korzystny wpływ na naszą gospodarkę.

Właśnie z tego względu, dofinansowanie uzyskiwane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, przeznaczone jest do wspierania instrumentów adresowanych do jednostek naukowych. Polska gospodarka mająca solidne oparcie na wiedzy przyniesie, bowiem konkretne i zauważalne korzyści nie tylko polskim przedsiębiorcom, ale także i całemu społeczeństwu.

Tagi: , , , , , ,

Comments are closed.