Mikropożyczki dla przedsiębiorców

Autor Damian • Biznes w Polsce, Unijne dotacje dla firm • 11 Lip 2015

Dotacje dla firm nie są jedyną możliwością skutecznego pozyskania środków na prowadzenie działalności (lub jej rozpoczęcie). Skorzystać można bowiem z tak zwanych mikropożyczek.

Mikropożyczki a dotacje ? w czym tkwi różnica?

Dotacje dla firm nie są jedyną możliwością skutecznego pozyskania środków na prowadzenie działalności

Autor zdjęcia: Wolfgang Baumbast

W przeciwieństwie do udzielanym przedsiębiorcom dotacji, mikropożyczki są formą pomocy, która podlega zwrotowi. Aby móc ubiegać się o przyznanie mikropożyczki, należy posiadać co najmniej minimalny kapitał początkowy, który niezbędny jest do uruchomienia założonego przedsięwzięcia biznesowego.

Mikropożyczki adresowane są do osób zamierzających założyć własną firmę z kręgu:

  •          absolwentów uczelni wyższych,
  •          studentów,
  •          pracowników naukowych.

Jednak, warto tu zaznaczyć, że w praktyce uzyskać mikropożyczkę próbować może każdy i jak pokazuje rzeczywistość – często kończy się to powodzeniem.

Warunki

Wysokość udzielanej pożyczki uzależniona jest od potrzeb osoby zamierzającej rozpocząć prowadzenie własnej działalności i może wynosić maksymalnie do pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Mikropożyczka jest formą pomocy, którą na tle innych tego typu produktów wyróżnia oprocentowanie w preferencyjny sposób. W praktyce oznacza to, że jej oprocentowanie nie może przekroczyć 8,91 procent. Również pośrednik , który udziela mikropożyczki nie może pobierać od przyszłego przedsiębiorcy żadnych innych opłat, ani także naliczać z tego tytułu dodatkowych prowizji.

Pośrednikami przy udzielaniu mikropożyczek są przede wszystkim fundusze pożyczkowe, które  wybierane są przez wojewódzkie urzędy pracy lub też urzędy marszałkowskie. Wybór taki odbywa się na podstawie procedury konkursowej ogłaszanej i rozstrzyganej przez dany podmiot.

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.