Dotacje dla osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą

Autor Damian • Unijne dotacje dla firm • 2 Lip 2015

Niewątpliwie, każda osoba chcąca założyć własną firmę potrzebuje do tego pieniędzy. Niewielu z nas dysponuje własnym kapitałem w takiej wysokości, by móc z niego pokryć wszystkie niezbędne wydatki. Nic dziwnego, że dotacje dla firm od lat są gorącym tematem wśród przedsiębiorców i osób pragnących zaliczać się do tego grona.

Pieniądze na założenie firmy

Chcąc założyć własny biznes możemy obecnie liczyć na bezzwrotną dotację przyznawaną w wysokości czterdziestu tysięcy złotych

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Chcąc założyć własny biznes możemy obecnie liczyć na bezzwrotną dotację przyznawaną w wysokości czterdziestu tysięcy złotych. Jednak, aby móc otrzymać te pieniądze, należy spełnić określone warunki i zmieścić się w pewnych kryteriach.

W praktyce oznacza to, że niestety nie każdy posiada możliwość otrzymania takiej bezzwrotnej dotacji. Wspomniane wyżej kryteria związane są bowiem z trudną sytuacją osoby będącej na rynku pracy i co ważne ? nie posiadające pracy. O dotację taką mogą zatem starać się osoby:

? długotrwale przebywające na bezrobociu,
? kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym,
? osoby przed 25 rokiem życia,
? osoby po 45 roku życia,
? a także osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Dotacja taka ma na celu pomoc w zaktywizowaniu zawodowym i stworzenie szans ich rozwoju zawodowego, co mając na uwadze bardzo trudną sytuację panującą obecnie na rynku pracy w naszym kraju (i nie tylko, bo sytuacja ta przedstawia się w podobny sposób także w innych państwach europejskich), jest niezwykle dużym ułatwieniem. Dla niektórych co prawda kwota czterdziestu tysięcy wydawać może się zbyt niska, ale pamiętać musimy o tym, że często, zwłaszcza na starcie przygody z biznesem są to środki, które pozwolą nam na zaspokojenie chociażby podstawowych potrzeb naszej firmy. Zatem, mając taką możliwość ? warto się ubiegać o ich przyznanie.

Dotacja zwrotna czy bezzwrotna?

Przyznawana początkującym przedsiębiorcom dotacja w wysokości czterdziestu tysięcy złotych jest zasadniczo dotacją bezzwrotna, spełnić musi być jednak warunek, by firma utrzymała się na rynku przez co najmniej rok czasu. Jeśli zdarzy się, że warunek ten nie jest spełniony i działalność zostanie zakończona przed upływem tego czasu – przedsiębiorca będzie musiał zwrócić otrzymaną dotację wraz z naliczonymi przez ten czas należnymi odsetkami.

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.