Czy otrzymaną dotację trzeba zwrócić?

Autor Damian • Unijne dotacje dla firm • 25 Lut 2017

Dotacje dla firm budzą wielkie emocje. Z jednej strony każdy chciałby móc otrzymać takie dofinansowanie, z drugiej – rodzi się lęk o to, że być może nie jest to wcale tak korzystne rozwiązanie, jak mogłoby się początkowo wydawać. Jak to więc jest z tymi dotacjami – trzeba je oddawać, czy jest to forma pomocy bezzwrotnej?

Specyfika dotacji

Dotacje dla firm budzą wielkie emocje. Z jednej strony każdy chciałby móc otrzymać takie dofinansowanie, z drugiej – rodzi się lęk o to, że być może nie jest to wcale tak korzystne rozwiązanie, jak mogłoby się początkowo wydawać

Autor zdjęcia: Informedmag

Z założenia, dotacje unijne stanowią pomoc bezzwrotną, a więc oznacza to, że nie trzeba ich w żaden sposób spłacać, tym bardziej z odsetkami, jak ma to miejsce w przypadku na przykład zaciągania pożyczek, czy kredytów.

Trzeba być jednak świadomym tego, że zdarzyć mogą się sytuacje, w których beneficjent zostanie zmuszony do zwrotu otrzymanego wsparcia. Może się okazać, że trzeba będzie oddać całość, lub część dotacji i to wraz z odsetkami. W jakich przypadkach możemy mieć do czynienia z taką sytuacją? Przede wszystkim stanie się tak wtedy, gdy podmiot któremu przyznana została dotacja, a więc jej beneficjent nie wywiąże się z zapisów umowy zawartej z instytucją, która tę dotację mu przyznała.

Bardzo istotnym jest więc to, by pamiętać o tym, że w każdej umowie dotyczącej przyznania dofinansowania w postaci dotacji zwarte są szczegółowe warunki, których dotrzymanie jest konieczne, by dotacja ta mogła przyjąć formę całkowicie bezzwrotnej pomocy. Pamiętajmy jednak, że jeśli zdarzy się tak, że warunki te nie zostaną dochowane, uzyskane pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. Z pewnością jest to sytuacja, której należy unikać.

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.